Arthur & Partner Tax, k.s.

Daňové a účtovné poradenstvo

Člen SKDP (Slovenská komora daňových poradcov)
Číslo osvedčenia: 69/2005


Arthur & Partner Tax, k.s.
Leškova 3
81104 Bratislava

Tel.: +421-2-54647867
E-mail: info@earthur.sk